Πρόστιμα συνολικού ύψους 90.900 ευρώ επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων της προηγούμενης εβδομάδας, στην αγορά, εκ των οποίων 62.700 ευρώ, αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19.