LOADING

Type to search

Πρωταπριλιάτικο Δημοτικό συμβούλιο στην Κόρινθο

Κορινθία

Πρωταπριλιάτικο Δημοτικό συμβούλιο στην Κόρινθο

Share

Την Δευτέρα 1η Απριλίου στις 7 το απόγευμα
θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με τα 51 παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:.

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για παροχή διοικητικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 2. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6Ι.27.8.1.3 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”  για χρηματοδότηση της πράξης “Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων”
 3. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΠΕΛ57 (2η έκδοση) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”  για χρηματοδότηση της πράξης “Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου ”
 4. Έγκριση της με αριθμ. 5/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης (Α) του προϋπολογισμού  οικ. έτους  2019.
 5. Έγκριση της με αριθμ. 15/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης (Α) του προϋπολογισμού  και Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικ. έτους  2019
 6. Έγκριση της με αριθμ. 19/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, αναμόρφωσης (1) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
 7. Αίτημα του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για έκτακτη επιχορήγηση, σύμφωνα με την αριθμ. 9/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους.
 8. Κατανομή ποσού 25.880,00 € (συμπληρωματική) προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων.
 9. Απευθείας αγορά ακινήτου στον οικισμό Αλμυρής της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, για επέκταση του Δημοτικού Σχολείου.
 10. Απευθείας αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Σοφικού, Δήμου Κορινθίων, για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Νεκροταφείου.
 11. Απευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγγελοκάστρου, Δήμου Κορινθίων, για αθλοπαιδιές
 12. Απευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Κόρφου, Δήμου Κορινθίων,  για αθλοπαιδιές
 13. Αναγκαιότητα αγοράς κτιριακής εγκατάστασης στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
 14. Ανάκληση της με αριθμ. 106/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί  «Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου –Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου» και λήψη νέας.
 15. Ανάκληση της με αριθμ. 606/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού ορκωτού λογιστή -ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2017 και 2018
 16. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2019.
 17. Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής (επιβολή δικαιώματος εμπορίας νερού).
 18. Γνωμοδότηση επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου σε τμήματα των ΟΤ 138, 140 και 146 στην περιοχή «Άσπρα Χώματα» μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Κοραή.
 19. Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου πόλης Κορίνθου
 20. Επικαιροποίηση της με αριθμό 5/108/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, που αφορά έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση ΚΕΥΑ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
 21. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης τμήματος εκ της αρχικής ιδιοκτησίας της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Παπαθανασοπούλου Αικατερίνης του Σπυρίδωνος, που βρίσκεται στα Ο.Τ. 621 – ΚΧ 622 του σχεδίου πόλεως περιοχής  Μπαθαρίστρα –Δέλτα.
 22. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης στη θέση Βάλτος Δ.Δ Λεχαίου
 23. Αίτηση – πρόταση ανταλλαγής του κ. Ιωάννη Μπίζτα του Αναστασίου
 24. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου
  «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό»
 25. Επιστροφή δωρηθέντος οχήματος στο Δήμο Αθηναίων.
 26. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων
 27. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών.
 28. Έγκριση των αποφάσεων του πρακτικού 3/2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 29. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων-σωματείων.
 30. Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του ΚΕΠ Συνοικισμού
  της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων
 31. Συνδιοργάνωση της μουσικής παράστασης «To Τραγούδι των Εθνών»
  με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
 32. Συμμετοχή του Δήμου στο 12ο  Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου Κόρινθος  2019
 33. Διοργάνωση  εκδηλώσεων στα πλαίσια περιφοράς  του Επιταφίου
 34. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον  εορτασμό του Πολιούχου της πόλης μας Απ. Παύλου
 35. Διοργάνωση της 24ης  Εθελοντική Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων
 36. Συνδιοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων με τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου «Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ»
 37. Συμμετοχή του Δήμου στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με ιδρύματα του εξωτερικού και θέμα που αφορά στις Αστικές Ανισότητες
 38. Συνδιοργάνωση του 17ου Φεστιβάλ Θεάτρου <<Κόρινθος  2019>>
  με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας»
 39. Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος ΒΝΚ
 40. Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής (ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος πωλητών λαϊκών αγορών).
 41. Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής (τέλος εμποροπανηγύρεων και μερική τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 17/2013).
 42. Αίτημα χορήγησης άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην οδό Νοταρά 33Α στην Κόρινθο.
 43. Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρων στην είσοδο και στο προαύλιο του 2ου Λυκείου Κορίνθου.
 44. Διαγραφή μέρους επιστροφής αχρεωστήτως προνοιακού επιδόματος
 45. Διαγραφές ΤΑΠ  μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
 46. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ
 47. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
 48. Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικών Φόρων και ΤΑΠ
 49. Απαλλαγή δημοτικών τελών
 50. Αποδοχή αιτήματος σπουδαστή ΤΕΙ , για πρακτική άσκηση στο Δήμο
 51. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Leave a Comment