LOADING

Type to search

𝚱𝚨𝚯𝚨𝚸𝚰𝚺𝚳𝚶𝚺 𝚶𝚰𝚱𝚶𝚷𝚬𝚫𝛀𝚴 𝚱𝚨𝚰 𝚨𝚱𝚨𝚲𝚼𝚷𝚻𝛀𝚴 𝚾𝛀𝚸𝛀𝚴 𝚬𝚴 𝚶𝚿𝚬𝚰 𝚻𝚮𝚺 𝚨𝚴𝚻𝚰𝚷𝚼𝚸𝚰𝚱𝚮𝚺 𝚷𝚬𝚸𝚰𝚶𝚫𝚶𝚼 𝟐𝟎𝟐𝟒

Επικαιρότητα Κορινθία

𝚱𝚨𝚯𝚨𝚸𝚰𝚺𝚳𝚶𝚺 𝚶𝚰𝚱𝚶𝚷𝚬𝚫𝛀𝚴 𝚱𝚨𝚰 𝚨𝚱𝚨𝚲𝚼𝚷𝚻𝛀𝚴 𝚾𝛀𝚸𝛀𝚴 𝚬𝚴 𝚶𝚿𝚬𝚰 𝚻𝚮𝚺 𝚨𝚴𝚻𝚰𝚷𝚼𝚸𝚰𝚱𝚮𝚺 𝚷𝚬𝚸𝚰𝚶𝚫𝚶𝚼 𝟐𝟎𝟐𝟒

Share


Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 –που ξεκινά από τη 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου–, γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206/τ.Β΄/13.12.2023) και την 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/τ.Β΄/19.04.2023), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των παραπάνω περιοχών, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, έως την Τρίτη 30 Απριλίου 2024. Ταυτόχρονα, υποχρεούνται όπως συντηρούν τους χώρους τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή ή/ και σε μικρή απόσταση με κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
Η απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2744022169).
Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων εντός των ως άνω χώρων.
Ασφαλής συλλογή, μεταφορά και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού καθώς απαγορεύεται ρητά η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους (παράγραφος 2, άρθρο 2, 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη).
Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) εφιστά την προσοχή των πολιτών ώστε, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως προβλέπονται στην υπ’ αρίθμ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα ».

Τονίζουμε ότι, πριν την καύση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ώστε να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, τα υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94, παρ. 1, περίπτ. 26 εδάφ. β’ του Ν. 3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Η παράλειψη υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέδων συνεπάγεται επιπλέον και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους (πρόστιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο «0,50€/τ/μ.», με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, σύμφωνα, με τις ίδιες ισχύουσες διατάξεις).

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση και συνεργασία των κατοίκων για την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων.

Η συμβολή όλων μας στην προσπάθεια πρόληψης παραγόντων εκδήλωσης πυρκαγιών είναι καθοριστική και επιβεβλημένη για την ασφάλεια και προστασία όλων μας, καθώς και η φετινή περίοδος προβλέπεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Γραφείο Τύπου