LOADING

Type to search

Νεκτάριος Σπηλιόπουλος:Προσηλωμένοι στους στόχους μας

Κορινθία Οικονομία

Νεκτάριος Σπηλιόπουλος:Προσηλωμένοι στους στόχους μας

Share


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Νεκτάριος Σπηλιόπουλος – Γ.Γ δήμου Κορινθίων

(Σεπτέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022)

«Προσηλωμένοι στους στόχους μας!

Ολοκληρώνοντας την 3η αυτοδιοικητική χρονιά στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων και λειτουργώντας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με πολλές προκλήσεις αλλά και αλλαγές που συντελούνται καθημερινά και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα μείζονα προστάγματα παραμένουν η επίλυση χρόνιων προβλημάτων, η καλύτερη οργάνωση και η αύξηση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών, η εξωστρέφεια, η διεκδίκηση πόρων από τα χρηματοδοτικά προγράμματα και εν τέλει η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται το έργο μου τις προηγούμενες 365 ημέρες σε 4 βασικούς άξονες στους οποίους είχα την ευθύνη, επιμέλεια, παρακολούθηση και συντονισμό.

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης & βελτίωσης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κορινθίων

Η τελευταία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ στον Δήμο Κορινθίων έγινε πριν από 8 χρόνια, το 2014 και η επικαιροποίησή του ήταν επιβεβλημένη, καθώς ο Δήμος θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις νέες ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Έγκριση & Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ 4 ΜΟΝΙΜΩΝ θέσεων στην Τεχνική Υπηρεσία
 • 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

 

Ø     76 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων στο «Πρόγραμμα

        Κοινωφελούς Χαρακτήρα» του Υπουργείου Εργασίας &

        Κοινωνικών Υποθέσεων με συμβάσεις διάρκειας 8

        μηνών

 

Ø     Επέκταση των συμβάσεων εργασίας για 1 ακόμα χρόνο

        για 12 συμπολίτες μας του Α΄ κύκλου του

        «Προγράμματος Απασχόλησης μακροχρονίως ανέργων

        ηλικίας 55-67»

 

Ø      Υλοποίηση του Β΄ κύκλου του «Προγράμματος

         Απασχόλησης μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55-67»

         με διάρκεια απασχόλησης 1+1 χρόνο (18 ΝΕΟΙ

         εργαζόμενοι)

 

 • Έγκριση 3 ακόμα ΜΟΝΙΜΩΝ θέσεων στην Τεχνική Υπηρεσία και στη Νομική Υπηρεσία με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
 • 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 • 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

 

 • Έλευση 4 υπαλλήλων με μετακίνηση από άλλους Φορείς του Δημόσιου τομέα στους 2 Κύκλους κινητικότητας του 2021

 

 • 3 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
 • 1 ΟΔΗΓΟΣ

 

 • Προετοιμασία για την υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) για την περαιτέρω ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με 2 (κατ΄ αρχήν) Διπλωματούχους Μηχανικούς, με συμβάσεις έργου 1 έτους με δικαίωμα ανανέωσης
 • 2 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 

ΆΞΟΝΑΣ 2:ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Έγκριση του έργου «Ψηφιακή αναβάθμιση & μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, Ποσό: 867.595 €

Χρηματοδότηση: 100%

Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δημοτών & των επαγγελματιών.

 • Ολοκλήρωση του έργου εναρμόνισης του Δήμου Κορινθίων με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

ΆΞΟΝΑΣ 3: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

 • Εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” και ομόφωνη εκλογή στην θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΣ
 • Συμμετέχων και Ομιλητής εκπροσωπώντας τον Δήμο Κορινθίων σε Συνέδρια & Επιστημονικές Ημερίδες

Ενδεικτικά:

 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (12-15 Μαίου 2022, Ξάνθη)
 • 1ο Συνέδριο του Δικτύου CIVINET Ελλάδος-Κύπρου για την Βιώσιμη Κινητικότητα (9 Δεκεμβρίου 2021, Αθήνα)
 • Επιστημονική Ημερίδα με τις Νέες Ρυθμίσεις & Ειδικά θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων Ν. 4782/2021 (8 Απριλίου 2022, Λουτράκι)

 

ΆΞΟΝΑΣ 4:ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ – ΕΝΤΑΞΗ ΈΡΓΩΝ

► Εγκεκριμένα:

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Ταμείο Ανάκαμψης

 

 • «Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου & Λουτρακίου»

           Αφορά την ένωση του παράκτιου μετώπου των 2 πόλεων (Κορίνθου-

           Λουτρακίου) σε μία ενιαία διαδρομή, με τον «μετασχηματισμό» και την

           δημιουργία ενός “γραμμικού πάρκου” καθιστώντας τον χώρο

           εναλλακτικής ασφαλούς μετακίνησης, περιπάτου, ποδηλασίας και

           αναψυχής.

Διαδημοτικό έργο: Δήμος Κορινθίων & Δήμος Λ-Π-ΑΘ

           Χρηματοδότηση (100%): 12.000.000 €

           Φορέας υλοποίησης: «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ» ΑΟ ΤΑ

 

Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»

 • «Νέο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου»

           Χρηματοδότηση (100%): 11.002.520 €

 • «Ψηφιακή αναβάθμιση & μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων»

           Χρηματοδότηση (100%): 867.595 €

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

 • «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Κορινθίων-Προμήθεια 38 κοινόχρηστων ποδηλάτων πόλης, ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης, κτλ.»

Χρηματοδότηση (100%): 310.000 €

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο

 • «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κορινθίων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, σε δίκτυα πεζής μετακίνησης ή οδεύσεις διαφυγής»

          Χρηματοδότηση (100%): 74.400 €

 • «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) στον Δήμο Κορινθίων»

          Χρηματοδότηση (100%): 59.520 €

 

►Υποβληθέντα (αναμένεται η έγκριση)

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-“Πράσινο Ταμείο”

 

 • «Προμήθεια & Εγκατάσταση Πάρκων Τσέπης του Δήμου Κορινθίων»

           Αφορά την δημιουργία 7 Νέων Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) στις

           Γειτονιές της Κορίνθου.

          Χρηματοδοτικό αίτημα:  247.684 €

Υπουργείο Εσωτερικών-Φιλόδημος ΙΙ-Πρόγραμμα “Άργος”

 • «Κατασκευή Πανσιόν Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων & Δημοτικού Κτηνιατρείου-Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης, περίθαλψης & φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Υπηρεσίες στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
 • Διαδημοτικό έργο: Δήμος Κορινθίων & Δήμος Βέλου-Βόχας

           Χρηματοδοτικό αίτημα: 916.193 €

 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 • «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων»

           Οι άξονες που εντάσσονται οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση

           δράσεις αφορούν:

 • Βιώσιμη μετακίνηση
 • Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών & μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών & των επιχειρήσεων
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Προστασία από κυβερνο-επιθέσεις & διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας
 • Ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών

          Χρηματοδοτικό αίτημα: 1.620.000 €

          Προετοιμάζεται προς κατάθεση έως 15/10/22

” target=”_blank” rel=”noopener” data-saferedirecturl=”https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DYVNTxqG4sIM%5B/embed%5D&source=gmail&ust=1666334339316000&usg=AOvVaw34Gy8OoxievOgf3m9JM2zu” data-removefontsize=”true” data-originalcomputedfontsize=”16″>https://www.youtube.com/watch?v=YVNTxqG4sIM[/embed]