Και ενώ τα ζητήματα των αγροτών παραμένουν ανοιχτά όπως και τα προβλήματα (ειδικά ατον ΑΟΣΑΚ)έρχεται να προστεθεί και κάτι ακόμα. Παράνομη άντληση νερού εις βάρος των αγροτών της Κορινθίας.