Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

Επικαιρότητα Κορινθία

H (Ε.Σ.Α. μεΑ.) επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Κορινθίας

Μοιραστείτε

H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. μεΑ.) επισκέφθηκε χθες Δευτέρα 14.03.22το Επιμελητήριο Κορινθίας και συζήτησε με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Παναγιώτη Λουζιώτη και στελέχη του Επιμελητηρίου Κορινθίας σχετικά με το νέο πρόγραμμα που υλοποιούν αυτή την περίοδο με τίτλο «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’».

 

Σκοπός της Πράξης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου και η πρόσβαση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων οι οποίες απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους, όσο και στα Στελέχη των Περιφερειακών και Τοπικών αρχών, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης Αιρετών Στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και της δικαιωματικής τους συμπερίληψή στις τοπικές πολιτικές, και όλοι συμφώνησαν σε μια μελλοντική συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου Κορινθίαςκαι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.