Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

Πελοπόννησος

Προκήρυξη του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ».

Μοιραστείτε


Η Πελοπόννησος Α.Ε.
(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.) προκηρύσσει Διαγωνισμό«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ».

Η προμήθεια αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός προηγμένου περιφερειακού συστήματος διαχείρισης προορισμού (Destination ManagementSystem), τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού που λέγεται «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ». Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει όλη την τουριστική πληροφορία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα ενημερώνεται – επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες», υπηρεσίες e-tourism, οι οποίες θα δίνουν στο γενικό κοινό – χρήστες της πλατφόρμας, τη δυνατότητα να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν τον προορισμό λαμβάνοντας υπόψη και τις ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες (πολιτιστικές εκδηλώσεις / διαδρομές κτλ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DestinationManagement System) θα αποτελέσει έναολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην  ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://peloponnisosae.gr/