Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

Πελοπόννησος

Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Άργους-Μυκηνών

Μοιραστείτε


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ., υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
2. Την παρ.1α του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/7.6.2010, τ.Α΄,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ Α΄, αρ. φ. 109/1-8-2017,.
4. Την πρόβλεψη της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολ. Προστασίας για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν την περιοχή.
5. Την άμεση ανάγκη προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών συνεκτιμώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την επιβεβλημένη διενέργεια των μαθημάτων με ανοιχτά παράθυρα (λόγω της πανδημίας).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Άργους Μυκηνών για τη Δευτέρα 15/02/2021 και την Τρίτη 16/02/2021 για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών αυτών.

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Καμπόσος Δημήτριος