Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

Κορινθία

Β.Νανόπουλος: «Θεραπεύουμε» με άμεσες & αποτελεσματικές ενέργειες το ΓΠΣ Κορίνθου – Σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ

Μοιραστείτε


Άμεσα
και αποτελεσματικά λειτούργησε ο Δήμος Κορινθίωνστο νευραλγικό ζήτημα της θεραπείας του ΓενικούΠολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου το οποίοεξέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του προχώρησαν τομήνα Σεπτέμβριο στην  υποβολή της Στρατηγικής ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την εκτίμηση καιαξιολόγηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τηνεφαρμογή του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου, ενέργεια η οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στην αρχική έγκριση του Γ.Π.Σ στο παρελθόν από την προηγούμενηδημοτική αρχή ώστε ο δήμος να μην μπει στην «περιπέτεια» τηςέκπτωσης του ΓΠΣ της εν λόγω περιοχής.  

Κύριος σκοπός της ΣΜΠΕ είναι η διερεύνηση, ο εντοπισμός, ηπεριγραφή και η κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων τιςοποίες ενδέχεται να επιφέρει ο προτεινόμενος χωροταξικόςσχεδιασμός στο περιβάλλον, και ο προσδιορισμός των μέτρωνεκείνων που θα μετριάσουν ή θα ελαχιστοποιήσουν τιςεπιπτώσεις αυτές σε επίπεδο χωρικό και χρονικό.

Η Μελέτη ολοκληρώθηκε, θεωρήθηκε στις 20 Νοεμβρίου2020 και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Τις απόψειςτου μπορεί να διατυπώσει κάθε ενδιαφερόμενος  εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση ΠεριβαλλοντικήςΑδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, Email: sec .dipa@prv. ypeka.gr).

Η «θεραπεία» του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού τηςΚορίνθου θα επιτρέψει στο δήμο Κορινθίων  

· Να εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις του χωροταξικούπεριφερειακού σχεδιασμού στο επίπεδο της χωρικής οργάνωσηςτης Δ.Ε. στα πλαίσια της Χωρικής Πολεοδομικής νομοθεσίαςκαι της Αειφόρου Ανάπτυξης με σωστή χρήση τωνπροσφερόμενων μηχανισμών και κινήτρων.

· Να καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη τηνέκταση της Δ.Ε.

· Να προσδιορίσει τις περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) πουδεν πρέπει να πολεοδομηθούν.

· Να υποδείξει ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τιςανάγκες και τις κατευθύνσεις.

· Να δώσει τις αναγκαίες κατευθύνσεις της πολεοδομικήςοργάνωσης των θεσμοθετημένων και προτεινόμενων οικιστικώνυποδοχέων.

«Θεραπεύουμε» με άμεσες & αποτελεσματικές ενέργειες τοΓΠΣ Κορίνθου. Το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ θα μας δώσει τηνδυνατότητα να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό τηςανάπτυξης των επόμενων χρόνων» δήλωσε ο ΔήμαρχοςΚορινθίων Βασίλης Νανόπουλος εκφράζοντας την ικανοποίησητου για την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της Σ.Μ.Π.Ε

Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στο site τουδήμου Κορινθίων

https://www.korinthos.gr/…/%CE%A3%CE%9C%CE%A0%CE%95…