Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

Κορινθία

Τελικά θα συνεδριάσει σήμερα το Δ.Σ του Επιμελητηρίου ;Πόσοι και ποιοι θα παρευρεθούν;;

Μοιραστείτε


Σήμερα κατέθεσαν στο Επιμελητήριο Κορινθίας κοινή αίτησή οι Κουκουλάκης Σ., Κωνσταντίνου Ε. και Οικονόμου Χ. , διά της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου προκειμένου να τους προσκομιστούν: 1.- To υπ’ αριθμ. πρωτ. 2550/11-6-2020 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας με τα συνημμένα σχετικά πρακτικά και τις συνημμένες εισηγήσεις της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Επιμελητήριου, το οποίο επισημειώνεται ως σχετικό 6 στην σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. 72652/10-7-2020 απόφαση του κου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κου Νικολάου Παπαθανάση δυνάμει της οποίας και «διεπιστώθη» η αυτοδίκαιη έκπτωση τους από τη θέση και τα αξιώμά τους ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κορινθίας, 2.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης του μηνός Ιουνίου 2020, μετ΄αναβολήν από την 1η-6-2020 συνεδρίαση κατά την οποία ως θέμα 6ο συζητήθηκε «η έκδοση διαπιστωτικής πράξης για έκπτωση μελών Διοικητικής Επιτροπής», 3.- Όλες τις πράξεις της διοικητικής επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και σήμερα από τις οποίες και δύνανται να διαπιστωθούν οι απουσίες από κάθε συνεδρίαση και 4.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης του μηνός Ιουλίου 2020 με θέμα την πλήρωση των κενωθεισών θέσεων κατόπιν της έκδοσης της ως άνω απόφασης του Υφυπουργού κου Παπαθανάση.
Κατά την κατάθεση της αιτήσεως, η κα Ελισάβετ Τσαμαντά τους ενημέρωσε ότι σήμερα πρόκειται να συγκληθεί εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε χώρα χθες με την απαιτούμενη απαρτία και απεφάνθη με πλειοψηφία 9 μελών έναντι 5 να ψηφίσει υπέρ της πρότασής τους, να αναβληθεί η συζήτηση του μοναδικού θέματος το οποίο ήταν η πλήρωση των κενωθεισών θέσεων του Β’ Αντιπροέδρου, της Γενική Γραμματέως και της Οικονομικής Επόπτη.
Με έγγραφό τους προς τον Πρόεδρο τονίζουν ότι
​¨ Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η όποια σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι μόνο θα είναι αρχική συνεδρίαση για την οποία απαιτείται γνωστοποίηση προ 5 ημερών και αρχική απαρτία κατά τις κείμενες διατάξεις αλλά επιπλέον θα είναι και παράνομη, αφού ούτε αναβλήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση, ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις σύγκλησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε καν έχει οποιοσδήποτε από τα μέλη του Συμβουλίου ειδοποιηθεί έστω και με ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να προσέλθει σήμερα σε αυτήν.
Επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να παραστούμε κατά τη σημερινή συνεδρίαση, εφόσον αυτή διενεργηθεί, αφού το μοναδικό θέμα αυτής αφορά στην πλήρωση της κενωθεισών θέσεων, τις οποίες και κατέχουμε νομίμως και από τις οποίες κηρυχθήκαμε έκπτωτοι κατόπιν δολίων μεθοδεύσεων.
Επειδή έχει ήδη διαταχθεί από την κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου να μας προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία αρνείστε κατηγορηματικά να μας προσκομίσει παρόλο που έχουμε προφανές και πρόδηλο έννομο συμφέρον.
Για τους λόγους αυτούς καλούμε για τελευταία φορά μετ’ επιτάσεως να σεβαστείτε τη νομιμότητα και τους κανόνες λειτουργίας του Επιμελητηρίου, να μας χορηγηθούν αντίγραφα των εγγράφων που επανηλλειμένως έχουμε ζητήσει και να απέχετε από τη λήψη απόφασης περί πλήρωσης των υποτιθέμενων κενών θέσεων.
Επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας, για την αποκατάσταση της αλήθειας και της άρσης προσβολής της προσωπικότητάς μας.
ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ