LOADING

Type to search

Προωθημένη πρόταση των “ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” για τη μετεγκατάσταση των πυρηνελαιουργείων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πολιτική

Προωθημένη πρόταση των “ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” για τη μετεγκατάσταση των πυρηνελαιουργείων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Share

Την προωθημένη πρόταση της παράταξης “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο” σχετικά με το χρονίζον και πολύ σοβαρό θέμα της λειτουργίας πυρηνελαιουργείων σε Μεσσηνία και Αργολίδα, κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Γιώργος Πουλοκέφαλος, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020. Ο Γιώργος Πουλοκέφαλος επισήμανε ότι απαιτούνται ριζικές και δραστικές λύσεις στο θέμα αυτό, διαφορετικά όσο αρκούμαστε σε ημίμετρα και μεμονωμένες παρεμβάσεις, θα το βρίσκουμε μπροστά μας για πολλές ακόμη δεκαετίες.

Η πρόταση των “ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” συνίσταται στη μετεγκατάσταση των πυρηνελαιουργείων σε κατάλληλες περιοχές – εκεί όπου θα ρυπαίνουν λιγότερο, με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό και βελτίωση της λειτουργίας τους, ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική ρύπανση. Οι νέες θέσεις των πυρηνελαιουργείων θα καθοριστούν από την Πολιτεία σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Προτείνεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με Πολυτεχνείο της χώρας το οποίο θα λειτουργήσει ως τεχνικός της Σύμβουλος, ενώ η χρηματοδότηση του προγράμματος μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού μπορεί να εξασφαλιστεί με ένταξη του προγράμματος  στο επόμενο ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκινά το 2021. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει η Περιφέρεια να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες προεργασίες ώστε να το εντάξει στο τεχνικό της πρόγραμμα. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί άπαξ δια παντός το πρόβλημα.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Πουλοκέφαλος, η θέση των “ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” ξεκινά με την αδιαπραγμάτευτη παραδοχή ότι προέχει η δημόσια υγεία των πολιτών οι οποίοι διαμένουν σε κοινότητες πλησίον μονάδων επεξεργασίας πυρηνοπολτού και παραγωγής πυρηνελαίου, καθώς επίσης και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν παραγνωρίζεται ωστόσο η αναγκαιότητα λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων τόσο για την τοπική οικονομία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ελαιοπαραγωγή, όσο και για την επεξεργασία των υποπροϊόντων της ελαιοπαραγωγής τα οποία σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να εναποτεθούν σε φυσικούς αποδέκτες πλήττοντας το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον των περιοχών αυτών. 

Ο Γιώργος Πουλοκέφαλος επισήμανε τη λάθος χωροθέτηση των μονάδων αυτών σε περιοχές ΒΙΠΕ, η οποία κατέστη ιδιαίτερα επιβλαβής από τη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία ξηραντηρίων και η επεξεργασία διφασικού πυρήνα. Υπογράμμισε πως είναι απολύτως μετρήσιμο μέγεθος το όριο συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων που εκπέμπονται από τις καμινάδες των μονάδων αυτών και ότι οι σχετικές μετρήσεις μπορούν να γίνουν από εταιρείες που έχουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Πρόσθεσε δε πως απαιτείται νομοθετική ρύθμιση που θα θέσει ενιαίο καθεστώς περιβαλλοντικών όρων βάσει των οποίων θα λειτουργούν απαρέγκλιτα όλες οι μονάδες πυρηνελαιουργείων, κάτι το οποίο σήμερα δεν υφίσταται με συνέπεια να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα σε διαδικασίες ελέγχου και επιβολής διοικητικών μέτρων.

Η τελική πρόταση που υποστηρίχθηκε από τους “ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ” και τις παρατάξεις “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”, “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ” και “ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” τελικά δεν υιοθετήθηκε από το Σώμα, αφού καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις των κ. Νίκα και Τατούλη.

Πρόταση Ψηφοφορίας «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο»1. Πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια αποτελεί η υγεία των κατοίκων που ζουν, δρουν, εργάζονται και διαμένουν στις ευρύτερες περιοχές που λειτουργούν σήμερα τα πυρηνελαιουργεία.2. Από τη στιγμή που τα πυρηνελαιουργεία άρχισαν να δέχονται διφασικό πυρήνα από τα ελαιουργεία ως πρώτη ύλη, η κατάσταση από άποψη όχλησης έχει επιβαρυνθεί πολλαπλά.3. Η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων είναι η απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εγκρίνονται οι άδειες λειτουργίας. Η μη τήρησή τους θα συνεπάγεται αυτόματα και τη διακοπή της λειτουργίας τους.4. Είναι αναγκαία η εναρμόνιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να ισχύουν οι ίδιοι περιβαλλοντικοί κανόνες για όλα τα πυρηνελαιουργεία.5. Να ελέγχεται η πρώτη ύλη που φθάνει στα πυρηνελαιουργεία όσον αφορά την προέλευσή της από διφασικά ελαιοτριβεία, εάν και κατά πόσο τα αδειοδοτημένα διφασικά παράγουν όντως διφασικό πυρήνα και όχι τριφασικό.6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ένα από τα Πολυτεχνεία της χώρας, στο οποίο θα ανατεθεί ρόλος τεχνικού συμβούλου για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση να προτείνονται μέτρα στην κατεύθυνση μείωσης των επιπτώσεων από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων για τους κατοίκους και το περιβάλλον.7. Η χωροθέτηση των πυρηνελαιουργείων στις συγκεκριμένες ΒΙΠΕ αποδείχτηκε λανθασμένη από άποψη όχλησης και με τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των παρακείμενων οικισμών και πόλεων. Με βάση αυτό το δεδομένο, θέτουμε ως θέμα άμεσης προτεραιότητας τη διαδικασία μετεγκατάστασής τους σε κατάλληλους χώρους που δεν θα οχλούν και θα σέβονται το περιβάλλον. Με πόρους του επόμενου ΕΣΠΑ και με κατάλληλους όρους μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των μονάδων σε χώρους που θα οριοθετηθούν με ευθύνη της Πολιτείας και του Πολυτεχνείου – Τεχνικού Συμβούλου και θα εξασφαλίζουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.