LOADING

Type to search

Σχέδιο δέκα σημείων των “ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πολιτική

Σχέδιο δέκα σημείων των “ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Share

Ενσωμάτωση της πρότασης στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Την πρόταση για σύσταση μόνιμης διαπαραταξιακής – γνωμοδοτικής επιτροπής, με γεωγραφική αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση των τουριστικών φορέων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου την οποία κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο»,Γιώργος Δέδες, υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του με θέμα την έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020. Η πρόταση για τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής αποτελεί κεντρικό άξονα του Σχεδίου Δέκα Σημείων για την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου που κατέθεσε η παράταξη των «ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σχέδιο το οποίο ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Αρχή και υπερψηφίστηκε από το Συμβούλιο.

Ο Γιώργος Δέδες στην αρχή της τοποθέτησής του, αναφέρθηκε κριτικά στην εισήγηση της πλειοψηφίας και αφού την χαρακτήρισε ως διαχειριστική συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής, χωρίς να υπάρξει απολογισμός και αξιολόγηση αυτής, επισήμανε ότι στερείται καινοτομιώνστο σχεδιασμό και νέων δράσεων στην εφαρμογή της.

«Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που εντάσσεται στις θεσμικές υποχρεώσεις και αρμοδιότητες της Περιφέρειας, όπως αυτό της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Πελοποννήσου, δε μπορεί να απασχολεί επετειακά, μία φορά το χρόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα με τη μορφή του κατεπείγοντος κάτω από την πίεση ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων χρηματοδότησης», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Γιώργος Δέδες. Αντίθετα, πρόσθεσε πως πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς συζήτησης, δράσεων και παρεμβάσεων, ώστε να μπορεί η στρατηγική της Περιφέρειας να αναπροσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις της εγχώριας και διεθνούς τουριστικής αγοράς. Υπογράμμισε επιπρόσθετα την ανάγκη σε αυτή την προσπάθεια να ενσωματωθούν και να συμβάλλουν, πέρα από το διοικητικό και αυτοδιοικητικό δυναμικό της Περιφέρειας, οι κατάλληλοι φορείς και οργανισμοί από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στις παρεμβάσεις τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των «ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» Τζένη Δημητρακοπούλου, Γιώργος Πουλοκέφαλος, Χρήστος Καρούζος και Τάσος Μποζίκης  επέκριναν την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής ως «ελλειμματική» και επισήμαναν πως απαιτείται αξιολόγηση και αποτίμηση των εννέα προηγούμενων ετών στον τομέα της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας, διαδικασία αναγκαία ώστε να προκύψει ο νέος σχεδιασμός του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, με τις απαιτούμενες  δράσεις και παρεμβάσεις τροποποίησης μέσα σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, μέχρι τον Ιούνιο του 2020. 

Σε αυτή την αδήριτη ανάγκη έρχεται να δώσει απάντηση το Σχέδιο Δέκα Σημείων που κατέθεσαν οι «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο» και η πρόταση για τη σύσταση μόνιμης διαπαραταξιακής – γνωμοδοτικής επιτροπής με ευρύτερη συμμετοχή, στοιχεία που θα διασφαλίζουν τη μονιμότητα της ενασχόλησης, τη δυνατότητα αναπροσαρμογών, την εξειδικευμένη κατάρτιση και των στοχευμένων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση  περαιτέρω ανάπτυξης του πελοποννησιακού τουριστικού προϊόντος.

Το Σχέδιο Δέκα Σημείων συνίσταται στα ακόλουθα: 1. Άμεση συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με διαπαραταξιακή συμμετοχή και εκπροσώπηση των φορέων του τουρισμού, της παραγωγής και του πολιτισμού στο σχεδιασμό, την ιεράρχηση και την εφαρμογή του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη συγκρότησή της να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο: α) τον απολογισμό και την αποτίμηση των εννέα προηγούμενων ετών και β) τη νέα πρόταση για την τουριστική προβολή.2. Σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και το καλάθι προϊόντων της Πελοποννήσου, με την ανάδειξη τοπικών Συμφώνων Ποιότητας που θα επεκτείνεται εκτός από τον αγροτοδιατροφικό τομέα, στον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις υποδομές και τις μεταφορές.3. Ανασχεδιασμός και εξειδίκευση, τόσο ως προς τα πεδία του τουρισμού (εσωτερικού, εξωτερικού, θεματικού κ.λπ.) όσο και προς τη γεωγραφική διαφοροποίηση που πρέπει να υπάρξει ανά Περιφερειακή Ενότητα. 4. Δεσπόζουσα θέση στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής οφείλουν να αποκτήσουν οι πρωτοβουλίες εορτασμού για τα διακόσια χρόνια από την εθνεγερσία και την απελευθέρωση, καθώς η Πελοπόννησος – χώρος πολλών ιστορικών μαχών και συγκρούσεων από την έναρξη έως το νικηφόρο τέλος της Επανάστασης – είναι το προνομιακό πεδίο για τη διεθνή προβολή των Ιστορικών Δρόμων του Αγώνα και της Ελευθερίας.5. Συνεργασία και συνέργειες με τον απόδημο Ελληνισμό για προώθηση και προβολή  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και τη δικτύωσή μας με την ελληνική κοινότητα.6. Ταυτόχρονα με την αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών σήμερα, στην ηλεκτρονική εποχή, ως μέγιστης σημασίας αναγκαιότητα προβάλλει η δημιουργία βάσεων δεδομένων με όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, κέντρων ηλεκτρονικής και διαδικτυακής πληροφόρησης και η δημιουργία και προβολή της πολιτιστικής ατζέντας / ημερολογίου της Πελοποννήσου.7. Η προώθηση με πρωτοβουλίες της Περιφερειακής ηγεσίας του ανασχεδιασμού ειδικού τοπικού, χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό ως βασική απάντηση στην έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού. 8. Δημιουργία μίας μόνιμης σχέσης αλληλοτροφοδότησης με φορείς – συμβούλους του Δημοσίου, όπως με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Δ.Ε.Θ., τον επίσημο εκθεσιακό σύμβουλο του κράτους για τηχάραξη της εκθεσιακής πολιτικής, το EnterpriseGreece, τον Οργανισμό Εξαγωγών και άλλων φορέων. Ταυτόχρονα, πρέπει να στελεχωθεί με διαγωνιστική διαδικασία εξειδικευμένος φορέας – σύμβουλος για τη διαρκή υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.9. Ενίσχυση της υπάρχουσας διοικητικής δομής με κατάλληλο προσωπικό με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού στη διοικητική δομή της Περιφέρειας.10. Διαρκής θεσμική επιμόρφωση των διοικητικών αλλά και των αυτοδιοικητικών στελεχών για τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες γνώσεις και τάσεις της τουριστικής αγοράς.