Πληκτρολογήστε την αναζήτησή σας

Πολιτική

Νέο Αντιπρόεδρο εκλέγει το Δ.Σ Κορινθίων την Κυριακή

Μοιραστείτε

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρ. 64 και 66 του ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 26η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος –Κόρινθος,) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. 1968/21-1-2020 δήλωση ανεξαρτητοποίησης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς, για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτείται πλήρης σύνθεση του Προεδρείου.

Ο προεδρεύων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ