Εργασίες αποκατάστασης της διώρυγας του Ισθμού λόγω κατολίσθησης(Piperata κλικ)


Χθες αποκολλήθηκαν χωμάτινοι όγκοι και τμήμα της πλαγιάς και έπεσαν στη θάλασσα καθώς υποχώρησαν τα πρανή.Σήμερα βλέπουμε τις εργασίες αποκατάστασης εντός της διώρυγας του Ισθμού.