Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Στο στόχαστρο της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος» η μαζική αγορά ακινήτων

Στοιχεία τα οποία αφορούν αγορές στη χώρα μας ακινήτων  από αλλοδαπούς - φυσικά , νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα - συλλέγει η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Στόχος είναι να ελεγχθούν  κυρίως οι μεγάλες αγορές , που αφορούν στη χορήγηση «χρυσής βίζα» και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις  νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. 

Και οι ΜΚΟ στο «στόχαστρο» της Αρχής

Παράλληλα, και πάντα προς αναζήτησή « μαύρου» χρήματος, προχωρά και στην καταγραφή όλων των ΜΚΟ , οι οποίες δεν έχουν ένα κεντρικό μητρώο, αλλά  κάθε υπουργείο έχει  τις δικές του Οργανώσεις ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους. 
Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί την άσκηση ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν .