Υπουργείο Εργασίας: Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για τους σχολικούς φύλακες


Την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι ως χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων.
Ειδικότερα βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε Ο.Τ.Α. σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχολούμενοι σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Επίσης ο τρόπος καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών οφειλών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων, που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ., μόνο για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και από 01/01/2001 κατά του κινδύνου ατυχήματος.
Σύμφωνα με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί ότι, τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν στους Δήμους μέσω των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εργάσθηκαν με το καθεστώς της εξαρτημένης σχέσης εργασίας υπαγόμενης τόσο στην κύρια ασφάλιση του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσο και στην αντίστοιχη επικουρική ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Ε.Α..
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στις περιπτώσεις των σχολικών φυλάκων, που προσέφυγαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. και έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές, δίνεται η δυνατότητα της πλήρους ασφαλιστικής τους τακτοποίησης ήτοι σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς κύριας Ασφάλισης του (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Ε.Φ.Κ.Α. όσο και στους κλάδους Κύριας Σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α. και Επικουρικής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ.Ε.Τ.Ε.Α.) και της απαλλαγής των Ο.Τ.Α. από τα επιβληθέντα πρόσθετα τέλη , τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας διευκρίνισε σήμερα (26/11) πως η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη που δόθηκε στους σχολικούς φύλακες για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, αφορά όλους ανεξαιρέτως και όχι μόνο εκείνους που είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. 
Πηγή: dikaiologitika.gr