ΟΑΕΔ: Το νέο μοντέλο Πολιτικών Απασχόλησης θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα
Παράλληλα, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι η εκπαίδευση των εργασιακών συμβούλων του Οργανισμού σε νέα εργαλεία και μεθόδους συμβουλευτικής ανέργων, η πρόσληψη μεγάλου αριθμού νέων εργασιακών συμβούλων, μέσω ΑΣΕΠ, η διάκριση μεταξύ συμβούλων αναζητούντων εργασία και συμβούλων εργοδοτών, η σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Μεγάλων Εργοδοτών και η υιοθέτηση για πρώτη φορά μίας στρατηγικής προσέγγισης των επιχειρήσεων, είναι οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές, των οποίων η υλοποίηση και ολοκλήρωση θα οδηγήσει τον ΟΑΕΔ σε μία νέα εποχή. Τονίζει δε ότι στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ελευσίνας θα δοκιμαστούν όλες οι αλλαγές του προγράμματος αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ μαζί με τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης σε ανοιχτό πλαίσιο, σύμφωνα με το νέο μοντέλο ενεργητικών πολιτικών.
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την ανεργία, η κ. Καραμεσίνη απαντά ότι, από το 2017, η οικονομία έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά και προϊόντος του χρόνου ανεβάζει ταχύτητα. «Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2019, που συζητείται στη Βουλή, είναι για φέτος 2,1% και για του χρόνου 2,5%. Μία επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης θα συμπαρασύρει τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είτε σε υπάρχουσες είτε σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Εάν επιβεβαιωθεί, εκτιμώ ότι η ανεργία μπορεί να πέσει του χρόνου και χαμηλότερα του 18,1%, που είναι η εκτίμηση τΉς εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού, από 19,6% που θα κλείσει φέτος σε ετήσια βάση» υπογραμμίζει η διοικήτρια του Οργανισμού, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ επιδιώκουν σταθερά με τις παρεμβάσεις τους να συμβάλουν στην ταχύτερη δυνατή αποκλιμάκωση της ανεργίας.
Πηγή: reader.gr