Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών περιόδου 2018 - 2019


Αποτέλεσμα εικόνας για συγκομιδής σταφυλιών
Την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ανακοινώνει η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το 4231/160659/20-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άλλαξε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019.
Η ημερομηνία υποβολής δήλωσης συγκομιδής θα λήξει την 15η Δεκεμβρίου 2018 αντί την 15η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις παραγωγής οίνου που έχουν κανονιστική καταληκτική προθεσμία 15-01-2019.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση / πληροφορία στα τηλέφωνα 2752360278 (Γιώργος Ράπτης) και 2752360277 (Μαρία Παπανδριανού).                      
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  κ.α.α.
 Αγγελική Θεοδώρου    
Πηγή: pna.gr