Έχτισε γερές βάσεις ο Α.Πνευματικός για το νηπιαγωγείο στην Αγία Άννα

Υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό και τον ανάδοχο εργολάβο, η σύμβαση έργου για την κατασκευή του πολυδύναμου νηπιαγωγείου στην Αγία Άννα Κορίνθου, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνη ύψους 1.200.000, 00 € από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί εντός 16 μηνών.