Στις 22 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης


(Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H) Σας καλούμε την 22α Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο.